طراحی داخلی ، زندگی در مکانی است که ما زمان خود را درآن سپری می کنیم . چیزی مانند : مبلمان ، رنگ ، متریال ، دیوارها ، پنجره و دربها که فضای اطراف ما را احاطه کرده است. زندگی ما در خانه ، محل کار ، مدرسه ، دانشگاه ، بیمارستان و هر جایی که ما در آن قرار داریم طراحی داخلی محسوب میشود , بنابراین هر مورد مثبت و منفی که می بینیم در زندگی ما تاثیر گذار خواهد بود.

طراحی داخلی و انسان به شکل بسیار محکمی بهم متصل می باشند هرکدام دیگری را می سازد و هر کدام دیگری را می فهمد و توصیف می کند , درست مثل آکواریوم که به ماهی های درونش برای تبدیل شدن به یک آکواریوم نیاز دارد وگرنه یک جعبه شیشه ای بیشتر نخواهد بود. همچنین ساختمان ها به مردمی که از آن بهره برداری می نمایند برای عملکردی مطمئن نیاز دارند وگرنه تسهیلاتی پوچالی و فاقد ارزش خواهند بود , بنابراین طراحان باید قبل از شروع طراحی داخلی و نما بطور کلی بر روی رفتار ،کنش و روان  انسان ها تحقیق کنند , برای مثال در خانه های بهم ریخته  اجزاء خراب شده مبلمان در رفتار و کنش فرد نمایان می شود و فرد سعی می نماید آن محیط را ترک کند یا اگر بتواند آنجا را تغییر دهد .

ماوقتی یک فضا را طراحی می نماییم علاوه بر ساختار باید به شکل بیرونی ، رنگ و متریال نیزتوجه کنیم , در شرکت هایی با میزهای فلزی یا چوبی مشابه خسته کننده مشاهده می شود کارمندان موثر و با کیفیت کار نمی کنند که دلیل آن فقدان راحتی و آسایش ناشی از یکنواختی خسته کننده این محیط ها می باشد برای اینکه فضا را از این یکنواختی خارج کنیم می توانیم رنگ های زیادی به دیوارها یا صندلی ها اضافه کنیم ، در فضاها تغییر ایجاد کنیم تا آنها را چشم نوازتر نماییم که کارمندان احساس بهتری داشته باشند. طراحی داخلی فضاها می تواند طوری باشد که به مردم اجازه نزدیکی به همسایه هایشان در خانه یا همکارانشان در محل کار بدهد یا آنها را کاملا” جدا کند.

up