تکنوسیمنتو یک سیمان میکرونیزه شده و پلیمر کامپوزیت میباشد که با ضخامت بین ۲ تا ۳ میل به عنوان ماده پوشش دهنده ای ایده آل و منحصر به فرد محسوب میشود.

up